Debatmøde om Lumby Mølle

Lumby Mølle er et af de bedst bevarede mølleanlæg i Danmark, og har en fantastisk historie.

Den er også et glimrende eksempel på hvad frivilligt arbejde kan føre til.

Gennem mange år har Lumby Mølle udviklet sig til at

være et kendt samlingspunkt for et væld af aktiviteter, der både samler lokale og tiltrækker turister langvejs fra. De mange aktiviteter og den vedvarende renovering og vedligeholdelse af området og bygningerne, har gjort det muligt løbende at tiltrække store fondsbevillinger til at gennemføre store renoverings- og vedligeholdelsesprojekter, som ellers ikke ville kunne lade sig gøre. 

Hvad vil DU med Lumby Mølle i fremtiden?


Åbent debatmøde i Lumby Forsamlingshus, d. 27. oktober 2021, kl. 19.00


Ny samarbejdsaftale

Der arbejdes på at lave en ny samarbejdsaftale med Odense Kommune, der gerne skulle sikrer at bygningerne er til rådighed for aktiviteter fremadrettet.

Men foreningen bag møllen står overfor nogle svære valg.

For de frivillige har det sociale sammenhold, samt de

synlige forbedringer på bygningerne og området, været bærende for det arbejde og de aktiviteter, der er ydet for Lumby Mølle.

LUMBY MØLLEGAARD
frivillige Lumby Mølle

Frivillige

Men antallet af frivillige har ikke kunnet

følge med behovet, som jo er steget betragteligt i kraft af den stigende succes aktiviteterne har haft.

Så hvis succesen skal fortsætte, skal der

nytænkes, og der skal mere opbakning til det frivillige arbejde på Lumby Mølle.

Alternativt vil møllen igen stå som en tom skal, der blot vidner om en tid der engang var.

Så hvad skal Lumby Mølle være i fremtiden?


Åbent debatmøde i Lumby Forsamlingshus, d. 27. oktober 2021, kl. 19.00


01

Et tomt vartegn?

Et ”tomt” vartegn for lokalsamfundet uden aktiviteter?


02

Et vartegn med få aktiviteter?

Et lokalt samlingspunkt med mindre lokale aktiviteter?

03

Et fynsk vartegn med masser af aktiviteter?

Et Fynsk samlingspunkt med kulturelle aktiviteter på et højere niveau?

Kom og deltag i debatten – også selvom du ikke kan se dig selv som frivillig!

Din mening er vigtig!


da_DKDanish
Scroll to Top