Generalforsamling

LUMBY MØLLEGAARD

Lumby Møllegaard

Dato og sted


Der indkaldes hermed til generalforsamling i

foreningen Lumby Møllegaard.

Torsdag d. 30. september 2021, kl.19.30 i Lumby Forsamlingshus

Dagsorden er som følger:

 

1.    Valg af dirigent

2.   Formandens beretning for 2019 og 2020

3.   Fremlæggelse af regnskab for 2019 og 2020.

4.   Valg til bestyrelse:

4.a. Fastlæggelse af valgperiode

4.b. Valg af bestyrelse

På valg er:     Søren Hansen

                  Helga Pedersen

Berit Jepsen

                  Carl Erik Nielsen

                       

Valg af suppleant:

På valg er: Ny suppleant skal vælges.

(Nuværende suppleant indgår i bestyrelsen som afløser for Jesper Olsen)

 

Valg af revisorer:

På valg er: Ejner Pedersen

  Erik Johansen (ønsker ikke genvalg)

                 

Valg af revisorsuppleant:

På valg er: Aksel Hansen

 

5.    Indkomne forslag

6.    Fastsættelse af kontingent

7.    Visioner og strategi for Lumby Mølle

8.    Eventuelt

 

Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

 

Bestyrelsen

da_DKDanish
Scroll to Top