Close

Støt

Lumby Møllegaard drives og støttes af mange frivillige, der er fælles om målet om at bevare et stykke dansk kulturarv. Se hvordan du kan bidrage til foreningen.

Medlemskab

Det koster kun kr. 125,- om året at være medlem af Foreningen Lumby Møllegaard.

 

Som medlem af foreningen Lumby Møllegaard, er man med til at støtte det frivillige arbejde der udføres for at redde et stykke af den danske kulturarv. Herudover er man med til at sikre, at der forsat arrangeres kulturaktiviteter på Lumby Mølle. Som medlem modtager man også foreningens blad “Møllebladet” én gang om året.

 

Man kan melde sig ind i foreningen ved alle foreningens arrangementer, eller man kan indbetale kontingentet på foreningens konto ved henvendelse til bestyrelsen.

 

Reg.nr: 6862
Kontonr.: 1128310

Frivillig

Går du med et ønske om at være med i et større fællesskab, hvor du er med til at sætte mål? Du kan være med til at sikre et stykke af den danske kulturarv, og samtidig være med til at skabe aktiviteter i Odense N. Du er selv med til at bestemme hvad, og hvor meget du vil hjælpe.

 

Her er nogle eksempler på opgaver:

 

  • Hjælpe til i boderne Hjælpe til i køkkenet
  • Opstilling og nedtagning af telt, pavillioner, borde og stole
  • Guide i møllen
  • Vedligeholde vores hjemmeside og profiler på de sociale medier

Foreningen Lumby Møllegaard er tilmeldt Energi Fyns sponsorordning FynskSupport. Det betyder, at du kan støtte Lumby Mølle ved at købe din el og gas hos EnergiFyn.

 

Når du vælger produkterne FynskSupportEl og FynskSupportGas, så giver Energi Fyn henholdsvis 2 øre/kWh el og 6 øre/m³ gas som din husstand bruger til foreningen.

 

Det bedste ved denne ordning er, at det ikke er noget, der bliver lagt oven i den pris du i forvejen betaler hos EnergiFyn. I sidste ende kan det nå at blive til mange support-kroner, hvis der er mange som støtter os. Du kan også støtte som erhvervsdrivende. Foreningen Lumby Møllegaard er tilmeldt Energi Fyns sponsorordning FynskSupport. Det betyder, at du kan støtte Lumby Mølle ved at købe din el og gas hos EnergiFyn.