Close

Nyhedsbrev Oktober 2020

Situationen omkring Covid-19 i Danmark er desværre ikke blevet meget bedre her efter sommerferien. Derfor er det besluttet at årets sidste arrangementer på Lumby Mølle aflyses (Dragefestival og Møllenisse Jul) – ligesom foreningens generalforsamling udskydes endnu en gang.

Generalforsamlingen afholdes i stedet

torsdag d. 18. marts 2021, kl. 19.30 på Lumby Mølle

Møllefesten lørdag d. 31. oktober for de frivillige aflyses også.  Men vi håber at alle vores medlemmer, frivillige hjælpere, og de mange gæster der plejer at besøge møllen, har forståelse for beslutningen, som ikke har været sjov at tage. Året 2020, der jo er Lumby Mølles 200 års jubilæumsår, har ikke været så mindeværdigt som det burde have været. Et er økonomien, et andet er hyggen og det sociale samvær, der altid er mellem de frivillige omkring arrangementerne.

Selvom det er en lidt nedslående tid, håber vi at alle er klar på den anden side af denne ”undtagelsestilstand” vi er inde i. Der bliver en masse opgaver der skal tages fat på, og vi skal have genskabt den positive stemning omkring Lumby Mølle, som jo er kendt langt omkring i Danmark. Vi er overbeviste om at Lumby Mølle vil fortsætte med at være samlingspunkt for mange mennesker.

Status på foreningens arbejde.

Da der ikke i år bliver afholdt generalforsamling p.g.a. Covid-19, vil vi gerne i dette nyhedsbrev give en status på arbejdet omkring Lumby Mølle.

Selvom der ikke er arrangementer på møllen, er der stadig liv i foreningen. Hver onsdag arbejder Vingeholdet ufortrødent videre med vedligeholdelse af bygninger, mølle og området. Og der er rigeligt at tage fat på. På nuværende tidspunkt arbejdes der bl.a. med maling af fundament og bindingsværk på stuehuset, og i møllen er vinduerne på kværnloftet ved at blive malet. Skulle der være nogen der har lyst til at deltage i arbejdet, kan man bare møde op om onsdagen ca. kl. 18.30, eller skrive til møllen på mail@lumbymolle.dk

Nye Vinger

Vingerne på møllen er ved at se temmelig sørgelige ud. Det er klapperne der er ved at være dårlige på grund af råd. Vi har løbende demonteret de klapper der var i dårligst stand, så ingen får dem i hovedet når de går tur ved møllen. Vingerne kan stadig dreje, men det har ingen nytte, når der nu ingen arrangementer er. Det er derfor besluttet at demontere alle klapperne i løbet af efteråret.

Træet til de nye vinger ligger i parken bag møllen, og er i sommerens løb tilskåret yderligere, så de begynder at få den facon de endeligt skal have. De skal nu ligge til tørre i yderligere et år, inden arbejdet med at lave de nye vinger kan påbegyndes. Men først skal økonomien på plads.

Kævlevognen

Der gøres endnu et forsøg på at fremskaffe økonomien til at lave en ny kævlevogn til bloksaven. Det samlede budget blev en del større end først anslået, efter der blev indhentet tilbud fra nogle smede-værksteder. Bloksaven er et stort aktiv for Lumby Mølle, og samarbejdet med Allesø Husflidsforening og andre foreninger er noget vi vil værne om. Og samarbejdet med andre foreninger bliver også bærende for aktiviteterne på Lumby Mølle fremadrettet.

Samarbejdsaftale med Odense Kommune

Foreningen har lagt op til en ny samarbejdsaftale med Odense Kommune, der gerne skulle involvere kommunen noget mere i driften af Lumby Mølle. Stuehuset på Lumby Mølle, og beboelsen bag møllen, er begge opvarmet med oliefyr. Vi håber med den nye samarbejdsaftale bl.a. at få gjort denne opvarmning mere grøn og økonomisk.  Vi mener at der leveres et flot stykke arbejde på Lumby Mølle, der med rette kan resultere i et større engagement fra kommunens side.

Fremtiden

Når vi er kommet på den anden side af denne nedlukning af samfundet, og når der tillades større forsamlinger igen, er det ambitionen at de hyggelige markeder skal tilbage på Lumby Mølle igen. Vi håber dog at det kan blive med nye spændende aktiviteter, der vil passe ind i de enestående omgivelser der er omkring Lumby Mølle.

Der skal stadigvæk være musik på scenen, og duften af kaffe og Møllekringle skal stadig være ”miljøet” i møllehaven. Men vi håber også at pausen vil bringe nyt med sig. Og vi håber også at nogle har fået øjnene op for hvor tomt det er i Lumby, når der ikke er arrangementer på Lumby Mølle. Vi håber at man måske har fået lyst til at deltage mere aktivt i arbejdet omkring Lumby Mølle, og være med til at sætte en ny retning for aktiviteterne på Lumby Mølle. Det ER nødvendigt med fornyelse, og det kræver nye ”øjne” og inspiration til at gennemføre dette.

Hvis fornyelsen udebliver, vil det hele gå i stå på længere sigt, og så kommer Lumby igen til at leve med et tomt vartegn.

Når forsamlingsforbuddet er væk, vil foreningen indkalde til et debatmøde, hvor vi håber at alle fra nær og fjern, der kender Lumby Mølle, har lyst til at komme med deres syn på hvad der skal ske med Lumby Mølle i fremtiden, og hvad møllen og området skal bruges til.

Følg os på Facebook, og vores hjemmeside www.lumbymolle.dk