Close

30. juni 2017

Frivillig er Årets ELsjæl 2017

At Lumby Mølle snart kan fejre sit 200-års jubilæum skyldes ikke mindst de mange frivillige hænder, som hver især bidrager med deres individuelle evner. Vores medlem John Soelberg har brugt meget tid på at udbrede kendskab til EnergiFyns særlige sponsorordning FynskSupport. Vi synes derfor at han havde fortjent sig et særligt skulderklap og nominerede ham derfor til prisen Årets ELsjæl 2017.

Nominering af John Soelberg til Årets ELsjæl 2017

Foreningen Lumby Møllegaard begrundede overfor EnergiFyn nomineringen blandt andet med ordene, “John Soelberg er en trofast og ukuelig ildsjæl, der gør en stor frivillig indsats for Lumby Mølle. John Soelberg har stort overskud og tager ofte initiativ til at synliggøre og markedsføre FynskSupport og den støtte, som FynskSupport giver til Lumby Mølle”.

EnergiFyn tilføjer om vores medlem John Soelberg, “Igennem årene har John Soelberg med stor succes skaffet mange nye supportere og dermed støtte til foreningen Lumby Møllegaard og arbejdet med at bevare Lumby Mølle. John Soelberg har altid FynskSupport i baghovedet og benytter enhver passende lejlighed til at slå et slag for at støtte Lumby Mølle via FynskSupport.”

Prisen “Årets ELsjæl 2017”

Det glæder os meget at John Soelberg kan kalde sig Årets ELsjæl 2017. Det er et fantastisk skulderklap, som vi synes han har fortjent. Kåringen udløser et gavekort på 2.000,- DKK til EnergiFyns webshop samt et års forbrug af FynskSupportEl og ikke mindre end 15.000,- DKK i sponsorkroner til Foreningen Lumby Møllegaard.

Tak John!

Frivillig i Lumby Mølle

Der er mange måder at bidrage på. Ildsjæle som John Soelberg er kulturbærere og deres utrættelige arbejde holder hjulene i gang – men uden opbakningen af medlemmerne brænder også ildsjæle ud. Derfor sætter vi pris på enhver form for støtte vi kan få. Lumby Mølle er afhængig af både aktive og passive medlemmer.

Bliv medlem

Det koster kun kr. 100,- om året at være medlem af Foreningen Lumby Møllegaard.

Som medlem af foreningen Lumby Møllegaard, er man med til at støtte det frivillige arbejde der udføres for at redde et stykke af den danske kulturarv. Herudover er man med til at sikre, at der forsat arrangeres kulturaktiviteter på Lumby Mølle. Som medlem modtager man også foreningens blad “Møllebladet” én gang om året.

Man kan melde sig ind i foreningen ved alle foreningens arrangementer, eller man kan indbetale kontingentet på foreningens konto.

Sparekassen Faaborg

Reg.: 0828

Konto: 0000950106

Bliv frivillig

Går du med et ønske om at være med i et større fællesskab, hvor du er med til at sætte mål? Du kan være med til at sikre et stykke af den danske kulturarv, og samtidig være med til at skabe aktiviteter i Odense N. Du er selv med til at bestemme hvad, og hvor meget du vil hjælpe.

Her er nogle eksempler på opgaver:

  • Hjælpe til i boderne Hjælpe til i køkkenet
  • Opstilling og nedtagning af telt, pavillioner, borde og stole
  • Guide i møllen
  • Vedligeholde vores hjemmeside og profiler på de sociale medier
  • Hjælpe til med vedligeholdelse af området og de mange bygninger

Kontakt bestyrelsen

EnergiFyn

Foreningen Lumby Møllegaard er tilmeldt Energi Fyns sponsorordning FynskSupport. Det betyder, at du kan støtte Lumby Mølle ved at købe din el og gas hos EnergiFyn.

Når du vælger produkterne under FynskSupport, så giver Energi Fyn henholdsvis 2 øre/kWh el og 6 øre/m³ gas som din husstand bruger til foreningen.

Det bedste ved denne ordning er, at det ikke er noget, der bliver lagt oven i den pris du i forvejen betaler hos EnergiFyn. I sidste ende kan det nå at blive til mange support-kroner, hvis der er mange som støtter os. Du kan også støtte som erhvervsdrivende.

Læs mere om FynskSupport

30. juni 2017

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *